Tuesday, March 14, 2006

煙霧彌漫

煙霧彌漫
===========
「煙霧彌漫」四字所構呈,似為人間仙境,然人世間,偶或現此景,非山嵐所形成,亦非雲煙之現身,實為凡人行抽煙之實,吞雲吐霧所展現之景。

好抽煙者,總以煙會友,三五好友共聚一堂,聯手織就一片煙霧彌漫之景,感嘆快樂似神仙之舒適。煙味對其,猶勝瓊漿玉液,沉醉不已。然而,卻忽略其周遭尚有人聞不得二手煙,隨時隨地隨性地一根煙之舉,迫其身邊者需聞那令聞著不舒服之氣味,尤在密閉空間更勝。君不知以今日之空氣之混濁,多少人支氣管不好,君亦不聞附近多少人鼻子過敏無法承受汝之煙毒?

抽煙之舉,權也,此仍汝之權利之行使也,縱令他人無法干涉之;拒聞煙之行也,權也,此實吾等之健康所據也,汝亦無權殘害之!期望君之高抬貴手,行至通風空曠之處抑或汝之獨居空間,享汝之吞吐之樂;密閉或公共之處所,還吾等清淨空間!

------Felicia抒於丙戌春就醫後

No comments:

Post a Comment